ژانویه 30, 2017

لوله کشی پلی اتیلن (HDPE)

لوله پلی اتیلن و صنعت تولید انواع لوله پلی اتیلن و دیگر محصولات آن در پنجاه سال گذشته پیشرفت‌هایی در راستای بالاتر بردن کیفیت داشته است که خود را به […]
ژانویه 30, 2017

صنعت تولید انواع لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن و صنعت تولید انواع لوله پلی اتیلن و دیگر محصولات آن در پنجاه سال گذشته پیشرفت‌هایی در راستای بالاتر بردن کیفیت داشته است که خود را به […]
ژانویه 30, 2017

سایز های قابل عرضه لوله های پلی اتیلن PE 63

سایز های قابل عرضه لوله های پلی اتیلن PE 80 سایز های قابل عرضه لوله های پلی اتیلن PE 100
ژانویه 30, 2017

موارد استفاده از لوله های پلی اتیلن

شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي شبكه هاي گاز رساني شبكه هاي زهكشي سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي شبكه هاي آبياري تحت فشار […]