بازیافت
فوریه 3, 2017
لوله پلی اتیلن ها چگونه ویژگی هایی دارند و ساختار ملکولی آن چگونه است ؟
آگوست 18, 2017
نمایش همه

روش هاي توليد پلي اتيلن

چهار روش اصلی برای تولید صنعتی پلی اتیلن وجود دارد و در هر مورد، محصولاتی با خواص متفاوت حاصل می شود. ▪ فرآیند فشار بالا در فرآیند فشار بالا، از فشارهای atm ۳۰۰۰-۱۰۰۰۰ و دماهای استفاده می شود. یكی از مكانیسم ها برای انجام این كار، پلیمریزاسیون به صورت رادیكالی است كه برای شروع واكنش می توان از پراكسیدها، تركیبات آزو و مقادیر جزئی اكسیژن استفاده كرد و باید شرایط به دقت كنترل شود تا واكنش فرعی انجام نشود.
در صورت انجام واكنش فرعی، هیدروژن، متان و گرافیت تولید می گردد كه اگر به دست آوردن پلیمری با جرم مولكولی زیاد مورد نظر باشد باید آنها را از محیط واكنش خارج كرد. به طور كلی، فرآیندهای فشار بالا، پلی اتیلن های شاخه دار با دانسیته كمتر در محدوده gr/cm3 – ۹۴۵/۰-۹۱۵/۰ ایجاد می كنند كه جرم مولی آنها نیز نسبتاً پایین است.
فرآیند زیگلر- ناتا فرآیند زیگلر بر اساس واكنش های كوردیناسیون به كمك كاتالیزورها شامل هالیدهای تیتان و تركیبات آلی آلومینیوم دار انجام می شود. این واكنش ها توسط زیگلر در سال ۱۹۵۳ در موسسه ماكس پلانك در آلمان كشف و توسط ناتا در ایتالیا در اوایل دهه ۱۹۵۰توسعه یافتند.
كاتالیزور زیگلر- ناتا كمپلكسی تهیه شده از تتراكلراید تیتانیوم و تری اتیل آلومینیوم است. این كاتالیزور در ابتدا به ظرف واكنش وارد شده و پس از آن اتیلن اضافه می شود. واكنش در دماها و فشارهای پایین در غیاب هوا و رطوبت، كه كاتالیزور را تجزیه می كنند انجام میگیرد. پلی اتیلن تولید شده طی این فرآیند، دارای دانسیته متوسط در حدود – gr/cm3 ۹۴۵/۰ می باشد.
با تغییر نسبت اجزای پلیمر یا وارد كردن مقدار كمی هیدروژن به ظرف واكنش، می توان به دامنه ای از جرم های مولی نسبی دست یافت. ▪ فرآیند فیلیپس این فرآیند، پلی اتیلن با دانسیته زیاد در فشار و دمای نسبتاً پایین به دست میدهد. در فرآیند فیلیپس، از كاتالیزور CrO۳ %۵ در سیلیس/ آلومینا بسیار ریز در فشارatm۳۵-۱۵ و دمای استفاده می شود.
دانسیته محصول gr/cm3 – ۹۶/۰ می باشد. ▪ فرآیند نفت استاندارد (ایندیانا( در این فرآیند نیز همانند فرآیند فیلیپس كه پلی اتیلن با دانسیته بالا (gr/cm3 -۹۶/۰( تولید می شود اززMnO۳ تثبیت شده روی فلز یا هیدرید كلسیم و سدیم در فشار atm۸۰-۴۰ و دمای استفاده می گردد.

روش هاي توليد پلي اتيلن
3.1 (62.5%) 8 votes